Aannemerscombinatie Comol5 start medio augustus 2017 met werkzaamheden aan het eerste deel van de RijnlandRoute. Het eerste deel van de RijnlandRoute bestaat uit de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen de A44 en de A4 bij Leiden, de N434, met geboorde tunnel en aanpassingen aan de A4 en de A44.

Aan de slag

De aannemer gaat op diverse locaties in het gebied aan de slag, zoals de voorbereidingen voor de sloop van de busbrug in de A44 over de Oude Rijn en de aanleg van bouwwegen en werkterreinen om de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten bestaande wegen uit te kunnen voeren. Om de hoeveelheid zand- en grondtransporten over de weg te beperken vindt de aan- en afvoer van zand en grond per schip plaats. Hiervoor leggen zij twee laad- en loslocaties aan nabij de Torenvlietbrug in Oegstgeest en bij de Meeslouwerplas in Vlietland aan de zijde van de A4.

Werkzaamheden en hinder

Een overzicht van de werkzaamheden van Comol5 aan de zijde van de A44/N206 vindt u als bijlage van dit nieuwsbericht. Hier leest u ook over de eventuele hinder van de werkzaamheden. Comol5 begint binnenkort ook met werkzaamheden aan de A4-zijde. Informatie over deze werkzaamheden wordt medio augustus op deze website geplaatst. De aannemer informeert zelf de directe omgeving over werkzaamheden en maakt, indien gewenst, persoonlijke afspraken.

Omgevingsvergunning bomenkap gemeente Leiden

Op een aantal locaties is het kappen van bomen één van de eerste werkzaamheden van Comol5. Op dit moment is de procedure van de omgevingsvergunning voor de bomenkap op grondgebied van de gemeente Leiden nog niet afgerond. Naar aanleiding van het definitief besluit van de gemeente Leiden is een verzoek om voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Dit betekent dat de Raad van State een uitspraak gaat doen over de vergunningverlening voor de bomenkap in Leiden. In ieder geval tot de uitspraak van de Raad van State worden er door Comol5 geen bomen gekapt op grondgebied van de gemeente Leiden.

Meer informatie

Voor vragen en informatie over de bouw en werkzaamheden aan het eerste projectdeel kunt u contact opnemen met Comol5 via omgeving@comol5.nl. Algemene vragen over het project kunt u stellen aan de provincie Zuid-Holland via rijnlandroute@pzh.nl.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk – via de A44 – naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.