Sinds dit weekend vervoert Comol5 brak water naar het boezemgemaal van Katwijk. Hiervandaan wordt dit water afgevoerd naar zee.

Bij werkzaamheden voor de realisatie van de RijnlandRoute is brak water aangetroffen; in diepere lagen in de grond komt van nature brak grondwater voor. Dit water is zouter dan het gewone oppervlaktewater en kan doordoor niet terug gepompt worden naar het oppervlaktewater. In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt het water daarom naar zee afgevoerd.

Het vervoer van het water duurt tot en met de week van 14 juni, gaat 24/7 door en wordt uitgevoerd door vrachtwagens. Bij de Buitensluis in Katwijk moeten de vrachtwagens een fietspad passeren. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, wordt ter plekke een verkeersregelaar ingezet.