De naam staat er op, 3.000 bezoekers liepen er al doorheen en de grote bouwkeet is afgebroken. De Corbulotunnel lijkt klaar voor gebruik. Maar voordat de tunnel echt open kan, moet er nog heel veel gebeuren. De komende maanden worden de puntjes op de i gezet. De mensen van de RijnlandRoute die daarmee bezig zijn, vertellen erover in een serie artikelen. In deze eerste aflevering zoomen we in op de civiele afbouw van de tunnel.
..

Dieter van Staveren

Dieter van Staveren is projectcoördinator Civiel vanuit COMOL5, de internationale aannemerscombinatie die de Corbulotunnel en de N434 aanlegt.

Arjan van der Put

Arjan van der Put is namens de opdrachtgever provincie Zuid-Holland projectleider van de boortunnel en de verdiepte ligging.

..

De civiele afbouw omvat veel verschillende werkzaamheden. Kunnen jullie enkele voorbeelden geven?

Arjan: “Om te beginnen zijn er de restpunten. Tijdens de bouw hebben waarnemers al steeds gekeken waar dingen nog niet goed waren. Die hebben we meteen tijdens de bouw aangepakt. Daardoor zijn er nu, in de afrondende fase, niet veel restpunten meer over. Het gaat alleen nog om zaken zoals het afdichten van lekkages en het afwerken van beton.

Dieter: “Verder gaat het onder andere om het plaatsen van vluchtdeuren. In de dwarsverbindingen tussen de twee tunnelbuizen leggen we ook nog roostervloeren. Het bijzondere is dat deze vloeren naaldhakbestendig zijn. Want ook mensen die op naaldhakken lopen, moeten bij een calamiteit via de dwarsverbinding gebruik kunnen maken van de vluchtroute. Ook plaatsen we nog vangrails.

Dit zijn allemaal werkzaamheden in de tunnel. Wat gebeurt er nog buiten de tunnel?

Dieter: “In de dienstgebouwen van de tunnel plaatsen we binnendeuren. Het dienstgebouw aan de westzijde krijgt ook nog gevelbekleding. Bij de aansluiting bij de Torenvlietbrug leggen we een laatste laag asfalt. Aan de oostzijde is de hoofdbouwkeet recent verwijderd. Daar ruimen we het asfalt en het menggranulaat op. Daarna brengen we een laag grond aan en zaaien we gras in, en geven we het land weer terug aan de eigenaar.

Arjan: “Als je in de afrondende fase zit, beoordeel je ook opnieuw de veiligheid van alles wat we hebben aangelegd. Dat leidt er onder andere toe dat we aanvullend nog veiligheidshekjes plaatsen voor fietsers, bij het fietsviaduct bij knooppunt Ommedijk. Maar naast al het werk buiten, zijn we ook nog bezig met veel papierwerk om de oplevering goed af te ronden. Dat gaat bijvoorbeeld om het verzamelen van alle keuringen en andere rapporten. Dat is nodig om bij de oplevering alles goed over te dragen aan de provincie.

Jullie zijn al vele jaren betrokken bij dit project: Arjan sinds 2015 en Dieter sinds 2020. Wat heeft op jullie het meeste indruk gemaakt?

Dieter: “Toen ik net begon, was de boormachine vastgelopen in de tunnelbuis. Dus mijn eerste klus bestond uit het oplossen van dit serieuze probleem. Dat is uiteindelijk gelukt met grootschalige injectiewerk en met de bouw van een klein stukje nieuwe tunnel aan de binnenkant van de oude tunnel.

Arjan: “Dat was qua planning en begroting een dieptepunt, maar technisch gezien een hoogtepunt.
In Nederland was dit nog niet eerder voorgekomen. Wij hebben hiervoor een unieke ontwerpoplossing gemaakt en uitgevoerd. De samenwerking tussen alle betrokkenen om dat voor elkaar te krijgen, was heel mooi. Een ander hoogtepunt was voor mij het moment waarop het boren van start ging. Daar ligt mijn hart. Elke volgende ring van de tunnel was weer een avontuur, waarbij we er gezamenlijk voor zorgden dat het steeds beter ging. De twee buizen tellen in totaal 2.200 ringen; dat was een mooie, intensieve periode waarin ik mijn passie voor boortunnels echt heb kunnen uitleven.

Dus de samenwerking tussen jullie verliep goed?

Dieter: “Zeker. Ik houd van een samenwerking waarbij je elkaar gewoon kunt zeggen waar het op staat. En dat was hier het geval. Daardoor is het mogelijk om als opdrachtgever en opdrachtnemer echt samen een werk te maken. Dat klinkt logisch, maar dat is helaas niet bij alle projecten het geval.

Arjan: “Het is een kwestie van elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte geven. Op die manier help je elkaar en voorkom je onnodige maatschappelijke kosten. Natuurlijk moeten de kwaliteit en de veiligheid altijd in orde zijn. Daar zijn we dan ook steeds op blijven letten.

Het einde van dit lange project nadert: wat gaan jullie nu doen?

Dieter: “Ik ben naast de laatste loodjes van de Corbulotunnel al part time bezig met mijn volgende project. Dat is de vervanging van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Ook leuk, maar ik zal de samenwerking met Arjan missen.

Arjan: “Ook ik ben naast de afrondende fase van de tunnel en de verdiepte ligging al twee jaar bezig met een ander deelproject van de RijnlandRoute: de Europaweg. Daar ben ik technisch manager. Maar ook ik zal de samenwerking met Dieter missen. Als opdrachtgeven en opdrachtnemer zit je in zekere zin tegenover elkaar, maar wij zaten naast elkaar en deden het werk met elkaar. Veel mooier kan het niet.