Home/Nieuws

Behan­de­ling onder­zoek naar zui­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjal­ma­weg door Pro­vin­ci­a­le Sta­ten

Door: |2020-02-25T21:55:53+01:0025 februari 2020|Tags: |

Op het SIS (Staten Informatie Systeem) van Provinciale Staten (PS) vindt u bij ingekomen stukken de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van 21 februari jl. betreffende het onderzoek zuidelijke varianten tijdelijke verlegging N206 t.b.v. de realisatie van het project.

Besluit Gede­pu­teer­de Sta­ten loca­tie tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjal­ma­weg

Door: |2020-02-25T15:34:21+01:0021 februari 2020|Tags: |

De provincie Zuid-Holland is half november 2019 een onderzoek gestart naar mogelijke zuidelijke alternatieven voor een tijdelijke verlegging van de N206. Het rapport is 31 januari afgerond en aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten hebben hierover een besluit genomen.

Gede­pu­teer­de over­han­digt Romein­se palen aan Rijks­mu­se­um van Oud­he­den

Door: |2020-02-21T13:28:37+01:0021 februari 2020|Tags: , |

Willy de Zoete, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed voor de provincie Zuid-Holland, overhandigde vandaag aan Wim Weijland, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden een van de houten palen van de Romeinse weg. De Romeinse paal werd aangetroffen bij archeologische opgravingen langs de N206 ir. G. Tjalmaweg.