Een geslaag­de open dag gis­te­ren voor onze direc­te buren in de Ste­vens­hof en op de Vliet­weg! Gaia zag vorig week­end na 3,5 maand boren het dag­licht weer. De komen­de maan­den wordt de tun­nel­boor­ma­chi­ne ont­man­teld en afge­voerd. Maar voor het zover is, nodig­den we onze direc­te buren van de N434 uit een blik over de rand van de bouw­put te wer­pen. Ondanks de coron­a­maat­re­ge­len, kon­den we op deze manier toch enke­le hon­der­den men­sen een kijk­je laten nemen. We von­den het erg leuk om ieder­een te ont­van­gen, dank voor ieders komst!