Afge­lo­pen zater­dag orga­ni­seer­de Comol5 spe­ci­aal voor de bewo­ners uit de Ste­vens­hof die het dichtst bij de werk­zaam­he­den wonen, voor de twee­de keer een kijk­je in de bouw­put. Zo’n 300 bezoe­kers kwa­men van dicht­bij onder meer het aqua­duct Veen­wa­te­ring en de ont­vangst­schacht voor de tun­nel­boor­ma­chi­ne bewonderen.

Over de gehe­le leng­te van het open­ge­stel­de stuk, 1250 meter, waren zo’n beet­je alle fases van de bouw van de ver­diep­te lig­ging goed zicht­baar. Op een aan­tal plek­ken is goed te zien hoe het er straks echt uit komt te zien, omdat hier de defi­ni­tie­ve wan­den al klaar zijn. Hier hoeft alleen het asfalt er nog op.