Regelmatig maken we een rondje om te zien hoe de bouwplaats erbij ligt. Ditmaal leverde dat bijzondere plaatjes op. En terwijl nu bovengronds de temperaturen onder 0 gedaald zijn en overal sneeuw ligt, bereiden we ons ondergronds in de tunnel voor op nog lagere temperaturen.

We brengen de vrieslansen aan boven het wegdekniveau waarmee we over een paar weken de grond tussen de twee tunnels bevriezen. Hierdoor kunnen we tussen de twee tunnels dwarsverbindingen maken. De lansen onder wegdekniveau zijn vorig jaar geboord, voordat de kabelkokers en het aanvulmateriaal zijn aangebracht.