Goed nieuws voor het door­gaan­de auto­ver­keer op de Kool­tuin­weg: de weg zal later in de mid­dag weer open zijn nu deze is geas­fal­teerd en voor­zien van belij­ning. In de ver­diep­te lig­ging plan­ten we de komen­de week meer beplan­ting (klim­plan­ten, in twee rij­en). Ver­der gaan we ver­der met het asfal­te­ren van de Harp­ver­bin­ding (Ach­ter­weg) ter hoog­te van Val­ken­burg-Oost. Daar­naast heb­ben we afge­lo­pen dins­dag de voet­gan­gers­brug over de Tjal­ma­weg ont­man­teld. Aan­ko­men­de week asfal­te­ren we het dek van de bestaan­de (oude) brug. Meer over het werk lees je weer in deze bouwupdate.