Naast het afbou­wen van geluids­scher­men, het water­geef­sys­teem voor de plant­jes langs de lamel­len­wand en het ver­der beplan­ten van de wan­den van de ver­diep­te lig­ging, gaan we ook tij­de­lij­ke- of hulp­con­struc­ties ver­wij­de­ren. De voet­gan­gers­brug over de Tjal­ma­weg wordt maan­dag 13 febru­a­ri ont­man­teld, han­dig om te ont­hou­den. Meer over het werk lees je weer in deze bouwup­da­te. Tot slot: ver­geet niet de visu­a­li­sa­ties van de inrich­ting onder de Toren­vliet­brug te bekij­ken in een eer­der bericht.