Het begint flink kou­der te wor­den en dat mer­ken de bouw­vak­kers op het werk ook. Met bescher­men­de, war­me, kle­ding én hard wer­ken pro­be­ren zij warm te blij­ven. Het werk kan in de kou op veel plek­ken gewoon door­gaan, maar moge­lijk ver­schui­ven wij het asfal­te­ren van de com­par­ti­men­ten 11 t/​m 13 en het deel bij de krui­sing met de Voor­scho­ter­weg naar begin janu­a­ri. In deze bouwup­da­te lees je wat wij de komen­de weken gaan doen.