Bij de bouw van de twee meest wes­te­lij­ke com­par­ti­men­ten (12 en 13) van de deels ver­diep­te Tjal­ma­weg zijn we bezig met het bou­wen van de laat­ste meters van de gewa­pen­de grond­con­struc­tie. Voor het ein­de van het jaar kun­nen we dan ook hier de laat­ste tij­de­lij­ke dam­wan­den uit­tril­len, die zijn dan niet meer nodig. Op diver­se plek­ken is de zoge­he­ten “afbouw” gestart, zoals het plaat­sten van de eer­ste licht­mas­ten langs de Tjalmaweg.