We wer­ken steeds meer “boven­gronds” om het pro­ject aan de slui­ten op de omlig­gen­de wegen. Dit heeft ook invloed op het ove­ri­ge ver­keer, dat soms even moet wach­ten of moet omrij­den. Zo is er voor fiet­sers van­af 2 novem­ber een fiets­om­lei­ding bij de Toren­vliet­brug en nabij de aan­slui­ting met de N441 (Was­se­naar­se­weg). Dit om de ver­keers­vei­lig­heid voor fiet­sers, voet­gan­gers en werk­lie­den te vergroten.