We werken steeds meer “bovengronds” om het project aan de sluiten op de omliggende wegen. Dit heeft ook invloed op het overige verkeer, dat soms even moet wachten of moet omrijden. Zo is er voor fietsers vanaf 2 november een fietsomleiding bij de Torenvlietbrug en nabij de aansluiting met de N441 (Wassenaarseweg). Dit om de verkeersveiligheid voor fietsers, voetgangers en werklieden te vergroten.