Aan­staan­de don­der­dag­avond 20.00 uur tot vrij­dag­och­tend 06.00 uur repa­re­ren wij een zonk (ver­zak­king) in het asfalt van de tij­de­lij­ke N206, ter hoog­te van Veld­zicht. Hier­voor is de Tjal­ma­weg deze avond en nacht afge­slo­ten tus­sen de aan­slui­ting N441 en de A44 (Lei­den-West). In het kader van ‘min­der hin­der’ maakt Bos­ka­lis direct van de gele­gen­heid gebruik om een wer­kin-/uit­voe­ger in te rich­ten, aan de west­zij­de van het tra­cé (ter hoog­te van Molen­wijk). Dit is nodig om ruim­te te cre­ë­ren voor machi­nes en werk­lie­den die geluids­scher­men gaan bou­wen. Meer info lees je in het nieuws­be­richt.