Afge­lo­pen zater­dag kon je in alweer de 11e afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te zien hoe de gewa­pen­de grond­con­struc­tie en de hou­ten lamel­len­wand langs de nieu­we Tjal­ma­weg pre­cies func­ti­o­ne­ren. Ver­der plaat­sten wij een belang­rijk bericht voor fiet­sers en auto­mo­bi­lis­ten over de Kool­tuin­weg en de Ach­ter­weg, daar gaat de komen­de weken gewerkt wor­den. Hier­over meer – naast infor­ma­tie over de werk­zaam­he­den - in deze bouwupdate.