Aan de zij­de van de N441 ont­man­te­len we het oude fiets­pad (ach­ter de geluids­scher­men) en begin­nen we aan de opbouw voor het nieu­we fiets­pad daar. Het wes­te­lijk deel van de Kool­tuin­weg wordt aan­ge­pakt, daar­voor geldt sinds deze week (t/​m ca. vrij­dag 17 febru­a­ri) een strem­ming en omlei­dings­rou­tes voor door­gaand ver­keer op de Kool­tuin­weg. Als het weer mee­werkt, hopen we deze week het laat­ste stuk asfalt (tus­sen­laag) in de ver­diep­te lig­ging aan te bren­gen. Ver­der hopen we het fiets­pad onder de Toren­vliet­brug begin febru­a­ri open te stel­len voor het fietsverkeer.