Afge­lo­pen don­der­dag kon Bos­ka­lis, na een week 24 x 7 door­wer­ken, de water­dich­te folie­con­struc­tie afron­den. Een belang­rij­ke mijl­paal voor het afbou­wen van de Tjal­ma­weg, want nu kun­nen we echt over­al in de ver­diep­te lig­ging “het trein­tje” afron­den. Zover zijn we ech­ter nog niet; in deze bouwup­da­te lees je waar we de komen­de weken aan werken.