Nu het ver­keer over de Tjal­ma­weg rijdt, infor­me­ren wij je in deze bouwup­da­te over de res­te­ren­de werk­zaam­he­den aan fiets­pa­den, park­strook en wat dat bete­kent voor jou als bewo­ner of weg­ge­brui­ker. In de nieuw­ste afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te kun je onder ande­re zien hoe het regen­wa­ter op het diep­ste punt van de fiets­on­der­door­gang naast via­duct Val­ken­burg-Oost wordt opgevangen.