Bos­ka­lis werkt gestaag door aan de laat­ste lood­jes van de Tjal­ma­weg en is inmid­dels ook gestart met de werk­zaam­he­den in de park­strook. De bouwup­da­te is nu een twee-weke­lijk­se bouwup­da­te met infor­ma­tie over het werk en even­tu­e­le hin­der. In het week­end van 5 tot 8 mei is de Tjal­ma­weg afge­slo­ten van­we­ge werk­zaam­he­den. In dat week­end benut­ten we de auto­vrije Tjal­ma­weg om de Open Dag Tjal­ma­weg te orga­ni­se­ren, dus wees wel­kom om over de nieu­we Tjal­ma­weg te wan­de­len, fiet­sen of step­pen. Er is van alles te bele­ven, dus meld je aan voor een bezoek met vrien­den of familie!