Het is je vast niet ont­gaan, de nieu­we Tjal­ma­weg en de Toren­vliet­brug zijn in bei­de rich­tin­gen open voor het ver­keer! Bos­ka­lis bracht het afge­lo­pen week­end het laat­ste asfalt en belij­ning aan op de Tjal­ma­weg. Van­af nu plaat­sen wij deze bouwup­da­te 2-weke­lijks in plaats van elke week. Daar­in geven we dan ruim van tevo­ren infor­ma­tie over het werk en even­tu­e­le hin­der voor omwo­nen­den en weggebruikers.