Res­tan­ten van een Romeins schip in onze ver­diep­te lig­ging, een nieu­we uit­zen­ding van De Rijn­land­Rou­te bij Omroep West afge­lo­pen zater­dag, we waren flink in het nieuws! Daar­naast wer­ken we ook hard door aan de Tjal­ma­weg, daar­over meer in deze Bouwupdate.