Een nieu­we bouwup­da­te van­uit de lucht met de vor­de­rin­gen op onze bouw­plaat­sen bij de A4/​A44 en de boortunnel/​verdiepte lig­ging van de N434. Te zien is onder meer hoe we de voor­be­rei­din­gen tref­fen voor de aan­komst van de tun­nel­boor­ma­chi­ne nabij de Ste­vens­hof. Dat is nu gepland rond eind januari/​begin febru­a­ri komend jaar.