Van de Toren­vliet­brug, Val­ken­burg-Oost en West, de onder­door­gang HOV-bus­baan en de dui­kers­brug, tot in de ver­diep­te lig­ging aan toe, bij­na over­al wer­ken we met beton momen­teel. Daar­bij zor­gen we ook voor een mooie afwer­king, zoals de hou­ten lamel­len langs de ver­diep­te lig­ging. Bekijk ons werk eens van­uit de lucht of schrijf je in voor een rond­lei­ding op de bouw­plaats. En een tip voor zater­dag 24 sep­tem­ber: er zijn nog paar plek­ken over voor een unie­ke wan­de­ling door de Cor­bu­lo­tun­nel in aan­bouw, ons col­le­ga­pro­ject tus­sen de A4 en de A44 bij Leiden.