Van de folie­con­struc­tie tot en met het asfal­te­ren van de nieu­we Tjal­ma­weg. Vrij­wel alle fases van het “trein­tje” waar­in de weg wordt aan­ge­legd vin­den momen­teel plaats in de bouw­kuip van de ver­diep­te lig­ging. In deze bouwup­da­te lees je wel­ke werk­zaam­he­den hier en op de ande­re loca­ties plaatsvinden.