Deze week vin­den er weer diver­se werk­zaam­he­den plaats aan de nieu­we Tjal­ma­weg. Ook wordt er bin­nen de pro­ject­gren­zen groen­be­heer uit­ge­voerd. Zo wordt de park­strook gemaaid, als­ook de roton­de Voor­scho­ter­weg. In deze bouwup­da­te lees je meer over de werkzaamheden.