De nieu­we Tjal­ma­weg krijgt steeds meer vorm. Vol­gen­de week wor­den de eer­ste twee onder­la­gen asfalt voor het weg­dek  aan­ge­bracht in com­par­ti­ment 1 tot en met 5. Ook star­ten we vol­gen­de week met het opbou­wen van de stei­gers die nodig zijn voor de weder­op­bouw van de wan­den van de Toren­vliet­brug. Meer over deze en alle ande­re werk­zaam­he­den lees je weer in een nieu­we bouwupdate.