Er wordt vol­op gewerkt aan de Tjal­ma­weg, per week zijn de vor­de­rin­gen goed zicht­baar. De stel­la­ge die de aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost onder­steun­de, wordt begin augus­tus gebruikt om de aan­slui­ting Val­ken­burg-West te onder­steu­nen tij­dens de bouw. We stor­ten deze week het dek van de pomp­kel­der en Bos­ka­lis plaatst dam­wan­den voor de bouw van de toe­kom­sti­ge onder­door­gang HOV-busbaan. 

Tevre­den­heids­on­der­zoek

Ben jij omwo­nen­de of rijd je regel­ma­tig over de Tjal­ma­weg? Vul dan het (3e) tevre­den­heids­on­der­zoek van Bos­ka­lis in, dat kan t/​m 14 augus­tus. Bos­ka­lis gebruikt de resul­ta­ten om maat­re­ge­len voor hin­der­be­per­king zo moge­lijk aan te passen.

Vlog Kiki

Bekijk  de vlog van Kiki, van Bos­ka­lis, voor haar ver­slag van de Dag van de Bouw op 18 juni. Kon je er niet bij zijn? Meld je dan aan voor één van de rond­lei­din­gen op de bouw­plaats via de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.