Voor­dat we voor­uit­blik­ken op het werk de komen­de weken, blik­ken we eerst even terug. Afge­lo­pen zater­dag bezoch­ten ruim 800 bezoe­kers de bouw­plaats van de Tjal­ma­weg tij­dens de Dag van de Bouw. Bezoe­kers kre­gen onder ande­re boven­op de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost uit­leg van mede­wer­kers van Bos­ka­lis. Van­daag is het beton­nen dek van Val­ken­burg-Oost gestort . Lees hier meer over in deze bouwupdate.