Het is beton wat de klok slaat momen­teel; het dek van de fiets­on­der­door­gang naast de aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost is gis­te­ren gestort en in com­par­ti­ment 6 van de ver­diep­te lig­ging ver­wach­ten we eind deze week de beton­vloer van de pomp­kel­der te kun­nen stor­ten. Bij de Toren­vliet­brug wer­ken we al aan de afwer­king; daar plaat­sen we o.a. leu­nin­gen en rand­ele­men­ten. Tot slot: er zijn nog enke­le plek­ken beschik­baar zijn voor de “Maak je eigen aan­den­ken aan de Romein­se weg” dag aan­staan­de zater­dag in het infor­ma­tie­cen­trum van de RijnlandRoute.