In ver­band met o.a. repa­ra­tie­werk­zaam­he­den aan het asfalt en het her­stel­len van de doe­ken aan de geluid­scher­men langs de tij­de­lij­ke N206 is de Tjal­ma­weg op woens­dag 11 en don­der­dag 12 (met vrij­dag 13 mei als reser­ve dag) van­af 20.00 uur tot de vol­gen­de och­tend 06.00 uur afge­slo­ten. De afslui­ting is tus­sen de N441 en de krui­sing Wil­lem Eint­ho­ven­straat; het ver­keer wordt omge­leid via de N444 Noord­wijk /​ Voor­hout. Het open­baar ver­voer wordt via Val­ken­burg omgeleid.