In alle com­par­ti­men­ten van de ver­diep­te lig­ging wordt gewerkt, aan de ver­schil­len­de fasen van het werk. Zo is in com­par­ti­ment 1 gestart met het uit­tril­len van de dam­wan­den, ter­wijl in com­par­ti­ment 13 de gel­slan­ge­tjes wor­den aan­ge­bracht. We berei­den de beton­stort van het dek van aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost en van de fiets­on­der­door­gang ernaast voor en bij de Toren­vliet­brug is het beton­werk aan het dek klaar. Het weke­lijk­se inloopspreek­uur zal deze woens­dag, wegens Konings­dag, niet doorgaan.