Het werk vor­dert zicht­baar, zoals bij de fiets­on­der­door­gang naast de aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost, daar wor­den deze week de lig­gers van het “dak” geplaatst. In com­par­ti­ment 6 van de ver­diep­te lig­ging, waar de pomp­kel­der komt, zijn extra werk­zaam­he­den nodig in de avond en (deels) in de nacht. Meer hier­over lees je in deze weke­lijk­se bouwupdate.

Rond­lei­din­gen

Afge­lo­pen zater­dag infor­meer­den wij weer een groep belang­stel­len­den over het werk en namen wij hen mee naar de bouw­plaats. Wil je ook deel­ne­men aan een rond­lei­ding op de bouw­plaats? Kijk dan op de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis om te zien wan­neer de vol­gen­de rond­lei­din­gen zijn en hoe je je hier­voor inschrijft.