In deze bouwup­da­te lees je weer wel­ke werk­zaam­he­den er de komen­de 2 weken plaats­vin­den. Via de Bou­w­App van Bos­ka­lis kun je de werk­zaam­he­den vol­gen, maar ook con­tact opne­men met de aan­ne­mer

Benieuwd naar de werk­zaam­he­den bij de ver­diep­te lig­ging? In de nieu­we afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te op Omroep West neemt Pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest je mee naar de werk­zaam­he­den. Kijk zater­dag 23 okto­ber van­af 17.00 uur naar Omroep West of op de pagi­na Omroep West.