Tijd voor weer een nieu­we weke­lijk­se bouwup­da­te. We nemen je mee naar de werk­zaam­he­den bij de N206 ir. G. Tjalmaweg.

Via de Bou­w­App van Bos­ka­lis kun je de werk­zaam­he­den vol­gen, maar ook con­tact opne­men met de aan­ne­mer. Kijk voor meer infor­ma­tie hier­over op de pagi­na con­tact met Boskalis.