Kijk je met ons mee naar de werk­zaam­he­den van Bos­ka­lis bij de N206 ir. G. Tjal­ma­weg voor de vol­gen­de twee weken? We gaan nu echt van start met de bouw van de ver­diep­te lig­ging. Klik op de foto’s voor een ver­gro­ting en een uitleg. 

Via de Bou­w­App van Bos­ka­lis kun je de werk­zaam­he­den vol­gen, maar ook con­tact opne­men met de aan­ne­mer. Kijk voor meer infor­ma­tie hier­over op de pagi­na con­tact met Boskalis.