In verband met de coronamaatregelen vindt het spreekuur op woensdag nog steeds digitaal plaats. Meer informatie hierover vind je in een eerder bericht. Vanaf 9 maart is het weer mogelijk om woensdagmiddag naar de bouwkeet te komen, dan is het spreekuur vrij toegankelijk.

Afgelopen dagen hebben diverse februaristormen huisgehouden in en rondom Katwijk en Valkenburg. Ook ons project heeft de kracht van de natuur ervaren. Veel bouwhekken, enkele bomen en overig bouwmateriaal zijn omgegaan. Afgelopen vrijdag is zelfs een bouwkeet ten westen van de Torenvlietbrug weggeblazen. Op de tijdelijke N206 ontstonden gevaarlijke situaties als gevolg van loslatende zichtschermen en noicecancellingdoeken. In samenspraak met de wegbeheerder hebben we afgelopen weekend van vrijdagmiddag tot zaterdagochtend 08:00 uur omwille van de verkeersveiligheid besloten de tijdelijke N206 af te sluiten voor alle verkeer.

Verdiepte ligging, compartiment 3 t/m 13
  • Compartiment 3: in dit compartiment worden de eerste lagen gewapende grond opgebouwd.
  • Compartiment 4: aankomende week wordt de laatste folie in compartiment 4 gelegd. Daarna worden de voorbereidingen getroffen om de gewapende grondconstructie te kunnen gaan bouwen.
  • Compartiment 5: dit compartiment is onder archeologische begeleiding ontgraven. De funderingspalen van het oude inmiddels gesloopte Achterwegviaduct worden vrij gegraven en vervolgens op de gewenste diepte afgezaagd. Opvolgend zal onze onderaannemer de folie gaan leggen.
  • Compartiment 6: in compartiment 6 worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van de pompkelder.
  • Compartiment 7: de werkvloer wordt afgegraven en voorbereidingen worden getroffen om de bemaling aan te zetten.
  • Compartiment 8-9: het injecteren van de waterremmende injectievloeistof is gaande.
  • Compartiment 10-11: hier brengen we de injectieslangetjes aan.
  • Compartiment 12-13: de verankering van de damwand wordt de aankomende twee weken aangebracht. Aan de zuidzijde langs de Kooltuinweg moeten nog enkele tijdelijke damwanden van ingetrild worden en dan zit fase 1 (damwand plaatsen) er op.Vanaf medio april 2022 starten we in compartiment 1 t.h.v. Postmus Sierbestratingen met fase 2 (damwand verwijderen) weer met het uittrillen van de tijdelijke damwanden . Dit gebeurt met dezelfde damwandstellingen die de damwanden hebben ingetrild. Naar verwachting zullen we ca 5 maanden later (begin oktober 2022) in compartiment 13 eindigen met het uittrillen van de tijdelijke damwanden.Meer informatie over de werkwijze? Bekijk de animatie over de verdiepte ligging.