In deze bouwup­da­te lees je weer wel­ke werk­zaam­he­den er de komen­de 2 weken plaats­vin­den. In ver­band met de coron­a­maat­re­ge­len vindt het spreek­uur op woens­dag nog steeds digi­taal plaats. Meer infor­ma­tie hier­over vind je in een eer­der bericht.