Omroep West kwam op bezoek bij de Tjal­ma­weg en ook bewo­ners kon­den weer een kijk­je nemen op het werk. Aan belang­stel­ling geen gebrek dus. Intus­sen gaan de werk­zaam­he­den onver­min­derd door, je leest er meer over in deze nieu­we bouwupdate.

Fase­ring Kooltuinweg

Op de Kool­tuin­weg heb­ben we een tij­de­lijk ver­har­ding aan­ge­legd ter hoog­te van de gesloop­te sifon. De Kool­tuin­weg kan nu weer gebruikt wor­den, zowel door bestem­mings­ver­keer als door fiet­sers. De omlei­dings­rou­te over de toe­kom­sti­ge woning­lo­ca­tie Val­ken­horst is niet meer nodig en komt te ver­val­len. Alle werk­zaam­he­den rond­om het ver­wij­de­ren van het sifon zijn afgerond.

Digi­taal spreekuur

In ver­band met de coron­a­maat­re­ge­len vindt het spreek­uur op woens­dag voor­lo­pig digi­taal plaats. Meer infor­ma­tie hier­over vind je in eer­der nieuws­be­richt.