In alweer de laat­ste bouwup­da­te van dit jaar lees je wel­ke werk­zaam­he­den er de komen­de 2 weken plaats­vin­den. Vol­gen­de week, tus­sen kerst en oud en nieuw, wordt er niet gewerkt (uit­ge­zon­derd de gelin­jec­tie). Op 03 janu­a­ri start het werk weer, met uit­zon­de­ring van het intril­len van dam­wan­den, daar gaan we van­af 10 janu­a­ri mee ver­der. In de kerst­va­kan­tie is Bos­ka­lis alleen voor nood­ge­val­len bereik­baar, ga hier­voor naar de con­tact­ge­ge­vens op onze web­si­te. Rest ons nog je een fij­ne kerst en een geluk­kig nieuw­jaar te wensen.

In ver­band met de coron­a­maat­re­ge­len zal het spreek­uur op woens­dag voor­lo­pig digi­taal plaats­vin­den. Meer infor­ma­tie hier­over kun je onli­ne vinden.