In deze bouwup­da­te lees je  weer wel­ke werk­zaam­he­den er de komen­de 2 weken plaatsvinden.

Ver­vuil­de wegen

Door een com­bi­na­tie van nat­te win­ter­se weers­om­stan­dig­he­den en bouw­ver­keer dat con­ti­nu in en uit de bouw­kuip rijdt, zijn delen van de Kool­tuin­weg en Ach­ter­weg soms mod­de­rig. We doen ons uiter­ste best om dit tegen te gaan. Dage­lijks rijdt een trek­ker met rol­be­zem rond om de wegen schoon te vegen en iede­re vrij­dag rei­nigt een weg­de­krei­ni­ger het weg­dek grondig.

In ver­band met de coron­a­maat­re­ge­len vindt het spreek­uur op woens­dag voor­lo­pig digi­taal plaats. Meer infor­ma­tie hier­over vind je in eer­der nieuws­be­richt.