In deze bouwup­da­te lees je weer wel­ke werk­zaam­he­den er de komen­de 2 weken plaats­vin­den. Via de Bou­w­App van Bos­ka­lis kun je de werk­zaam­he­den vol­gen, maar ook con­tact opne­men met de aan­ne­mer

Uit­kijk­punt en rondleidingen

Het uit­kijk­punt bij de bouw­kuip (langs de Kool­tuin­weg), ter hoog­te van het voor­ma­li­ge Ach­ter­weg­vi­a­duct, is geo­pend. Van­af dit ver­hoog­de plat­form zijn de werk­zaam­he­den in de bouw­kuip goed te bekij­ken. Het uit­kijk­punt is over­dag, met uit­zon­de­ring van het week­end, vrij toe­gan­ke­lijk. Je bereikt het hoog­ste punt per trap, daar­door is het uit­kijk­punt slecht bereik­baar voor min­der validen.

Daar­naast is het moge­lijk om in te schrij­ven op een van onze 2-maan­de­lijk­se rond­lei­din­gen. Hier­bij geven wij een pre­sen­ta­tie over het pro­ject en kan er daar­na onder bege­lei­ding een kijk­je geno­men wor­den op de bouw­plaats. Meer infor­ma­tie hier­over is te vin­den op de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.