Het werk aan de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg ver­loopt goed. Dat geldt ook voor het plaat­sen van de lig­gers van de nieu­we Toren­vliet­brug. De con­tou­ren van de nieu­we brug zijn al goed zicht­baar, naast de hui­di­ge brug. Eind febru­a­ri legt Bos­ka­lis het laat­ste veld van lig­gers erin, daar­na kan de brug wor­den afge­bouwd. In deze bouwup­da­te nemen we je weer – digi­taal - mee op het werk de komen­de 2 weken. 

Ver­vuil­de wegen

Door een com­bi­na­tie van nat­te win­ter­se weers­om­stan­dig­he­den en bouw­ver­keer dat con­ti­nu in en uit de bouw­kuip rijdt, zijn delen van de Kool­tuin­weg en Ach­ter­weg soms mod­de­rig. We doen ons uiter­ste best om dit tegen te gaan. Dage­lijks rijdt een trek­ker met rol­be­zem rond om de wegen schoon te vegen en iede­re vrij­dag rei­nigt een weg­de­krei­ni­ger het weg­dek grondig.

In ver­band met de coron­a­maat­re­ge­len vindt het spreek­uur op woens­dag voor­lo­pig digi­taal plaats. Meer infor­ma­tie hier­over vind je in een eer­der bericht.