De werk­zaam­he­den aan de ver­diep­te lig­ging gaan goed, op aller­lei plaat­sen (com­par­ti­men­ten) wordt gewerkt. Van de nieu­we Toren­vliet­brug zijn de con­tou­ren van de nieu­we brug inmid­dels goed te zien, door het plaat­sen van de lig­gers. In deze eer­ste bouwup­da­te van 2022 lees je weer wel­ke werk­zaam­he­den er de komen­de 2 weken plaatsvinden.

In ver­band met de coron­a­maat­re­ge­len vindt het spreek­uur op woens­dag voor­lo­pig digi­taal plaats. Meer infor­ma­tie hier­over vind je in een eer­der bericht.