Boskalis is in alle 13 compartimenten van de verdiepte ligging aan het werk, o.a. voor het aanbrengen van de gewapende grond en het realiseren van de riolering en de drainage. Bij de ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-Oost is van beide wanden de bekisting verwijderd zodat de gewapende grond kan worden aangebracht, daarna kan het dek worden aangebracht. Lees meer over het werk aan de Tjalmaweg in deze bouwupdate. Het is ook weer mogelijk om woensdagmiddag naar de bouwkeet te komen, dan is het spreekuur vrij toegankelijk. 

Duikerbrug Kooltuinweg

In week 12 starten we met de voorbereidingen t.b.v. de bouw van de duikerbrug onder de Kooltuinweg én de toekomstige busbaan R-net door. Deze duikerverbinding ligt in het verlengde van de eerder gebouwde duikerbrug onder de toekomstige verbrede Tjalmaweg door. Op een later moment lichten we in een aparte bouwupdate de werkzaamheden rond deze duikerbrug toe.