Bos­ka­lis is in alle 13 com­par­ti­men­ten van de ver­diep­te lig­ging aan het werk, o.a. voor het aan­bren­gen van de gewa­pen­de grond en het rea­li­se­ren van de rio­le­ring en de drai­na­ge. Bij de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost is van bei­de wan­den de bekis­ting ver­wij­derd zodat de gewa­pen­de grond kan wor­den aan­ge­bracht, daar­na kan het dek wor­den aan­ge­bracht. Lees meer over het werk aan de Tjal­ma­weg in deze bouwup­da­te. Het is ook weer moge­lijk om woens­dag­mid­dag naar de bouw­keet te komen, dan is het spreek­uur vrij toegankelijk. 

Dui­ker­brug Kooltuinweg

In week 12 star­ten we met de voor­be­rei­din­gen t.b.v. de bouw van de dui­ker­brug onder de Kool­tuin­weg én de toe­kom­sti­ge bus­baan R-net door. Deze dui­ker­ver­bin­ding ligt in het ver­leng­de van de eer­der gebouw­de dui­ker­brug onder de toe­kom­sti­ge ver­bre­de Tjal­ma­weg door. Op een later moment lich­ten we in een apar­te bouwup­da­te de werk­zaam­he­den rond deze dui­ker­brug toe.