In september vorig jaar zijn we gestart met de vierde en laatste fase van de bouw van de fietstunnel, voor de doorfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Komende zomer zoef je hier over een vrijliggend fietspad onder de A44 door.

In de afgelopen maanden brachten we damwanden en funderingspalen aan, snelden we de koppen, en stortten we het beton voor de vloeren. Voor de kerst hebben we 2 van de 8 wanden gestort. Op dit moment bouwen we de bekisting op voor de resterende wanden. Daarna werken we tot aan de zomer door aan de afwerking. Zo brengen we de pompinstallaties voor de afvoer van het hemelwater aan, de verlichting en het asfalt. In de afwerking worden de wanden van de fietstunnel bekleed met keramische tegels in een patroon dat refereert aan DNA-profielen. Ook andere onderdoorgangen in de buurt van het Bio Science Park hebben deze bekleding.

In deze bouwupdate zie je hoe het opbouwen van de bekisting van de wanden in z’n werk gaat.