Fun­de­rings­pa­len boren, af en toe wat hei­werk, kop­pen snel­len, bekis­ting maken, wape­ning vlech­ten, pij­lers stor­ten en land­hoof­den maken. Wat komt er alle­maal kij­ken bij de bouw van de via­duc­ten in de A44? En wist je dat de bouw­tijd nor­maal­ge­spro­ken een maand of 9 is, maar omdat we steeds maar een stuk­je kun­nen bou­wen zodat we het ver­keer niet hin­de­ren, duurt het 4 keer 9 maan­den. En dat alle­maal om het ver­keer op de A44 en de onder­lig­gen­de wegen zo vlot en vei­lig moge­lijk te laten doorstromen.

De wes­te­lij­ke kant van de via­duc­ten Ples­man­laan, Omme­dijk­se­weg en Robert Boy­le­weg zijn vorig jaar gebouwd. Deze maand star­ten we met het leg­gen van de lig­gers van het dek voor de nieu­we, oos­te­lij­ke kant van de via­duc­ten. Wat ging daar alle­maal aan voor­af? Je ziet en leest het bij de foto’s in deze bouwupdate.

Foto­gra­fie: Nino Blitz

Via­duct Ples­man­laan en fietstunnel
Via­duct Robert Boyleweg
Geluids­scherm langs de A44