Voor een ver­diept aan­ge­leg­de weg zijn wan­den nodig. Véél wan­den! Inclu­sief de toe- en afrit­ten is maar liefst 3,5 strek­ken­de kilo­me­ter aan wand nodig waar­mee de N434 ver­diept wordt aan­ge­legd en aan het zicht van de omge­ving wordt ont­trok­ken. Dage­lijks wer­ken tien­tal­len beton­vlech­ters, tim­mer­man­nen, las­sers en beton­wer­kers in de bouw­put nabij de A44 om dat alle­maal voor elkaar te krijgen. 

Veel werk zit ook ónder de grond, wat straks nie­mand meer ziet. Denk bij­voor­beeld aan de ruim 5.500 anker­pa­len, die tot wel 52 meter onder de opper­vlak­te ervoor zor­gen dat de beton­nen bak van de ver­diep­te lig­ging niet omhoog drijft. Bekijk in deze bouwup­da­te hoe ver de bouw gevor­derd is.

Foto­gra­fie: Fred Leeflang