De vaart zit erin! Het verkeer op de A4 richting Den Haag maakt gebruik van de extra rijbaan, we zijn ruim over de helft met het palenmatras bij knooppunt Hofvliet en de A44 is een klein stukje opgeschoven. Bekijk hieronder de nieuwste bouwupdate.

Fotografie: Skeye

 

Luchtfoto A4

Verbreding A4. De A4 doet haar naam eer aan. Op 16 oktober heeft Rijkswaterstaat de 4e rijstrook tussen Vlietland en de N14 opengesteld voor verkeer. De verbreding maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van Comol5 aan de RijnlandRoute.

Luchtfoto knooppunt Hofvliet

Knooppunt Hofvliet. Op de luchtfoto’s verschijnen steeds meer stipjes bij knooppunt Hofvliet. Daarmee is goed zichtbaar waar de heipalen voor het palenmatras al zijn aangebracht. Nog zo’n vier weken te gaan voordat we de 2540 stuks aantikken.

Luchtfoto startschacht tunnel N434

Startschacht tunnel N434. Bij de startschacht treffen duikers voorbereidingen voor de stort van onderwaterbeton. De duikers inspecteren of de bouwkuip volledig op diepte is en de damwanden goed op elkaar aansluiten. Op deze luchtfoto is in het midden de eerste bouwkuip te zien waarin water uit het Rijn-Schiekanaal is gepompt. Voor het einde van het jaar volgen nog twee bouwkuipen.

Luchtfoto verdiepte ligging

Luchtfoto juli 2018 verdiepte ligging N434.

Luchtfoto verdiepte ligging oktober 2018

Luchtfoto okt 2018 Verdiepte ligging N434. De uitgraving van de eerste bouwkuip bij de verdiepte ligging is vergevorderd. Ook zijn er stempels aangebracht. In vergelijking met de vorige luchtfoto is het verschil goed te zien. De betonnen werkvloer wordt de komende weken gestort. In fases worden ook de andere bouwkuipen gereedgemaakt.

Bypass A44

Bypass A44. Inmiddels rijdt het verkeer van de A44 richting Amsterdam over de bypass. De aanpassing aan de A44 is nodig om werkruimte te creëren voor het nieuwe knooppunt Ommedijk. Voordat de werkzaamheden zijn gestart, is het eerste deel van het definitieve geluidsscherm langs de A44 bij Stevenshof geplaatst.

Luchtfoto brug Oude Rijn

Brug Oude Rijn. Vanuit de lucht is goed te zien dat ook bij de Brug Oude Rijn grote zichtbare stappen zijn gezet. Inmiddels zijn vier velden met betonnen liggers aangebracht. De komende periode worden ook de overige pijlers stapsgewijs voorzien van liggers.

Luchtfoto knooppunt Leiden-West

Knooppunt Leiden-West. Bij knooppunt Leiden-West verhuisd de Mc Donald’s in december naar de nieuwe locatie. Dat is nodig om het transferium te kunnen ontmantelen en voorbereidingen te treffen voor de aansluiting van knooppunt Leiden-West op de A44.