Bekijk hier de derde bouwupdate van de aanleg van de RijnlandRoute. Met luchtfoto´s van het gebied rondom de A4, de A44 en de nieuwe N434, inclusief de start- en ontvangstschacht van de boortunnel.

Knooppunt Hofvliet/A4. Op het voorste zandplateau worden de voorbereidingen getroffen voor de fly-overs van knooppunt Hofvliet, waarmee de aansluiting wordt gemaakt tussen de A4 en de nieuwe N434. Op de achtergrond de startzone met de startschacht van de boortunnel. Ook de werkzaamheden voor de verbreding van de A4 zijn in volle gang

Startschacht. Hier vandaan begint vanaf juni 2019 de tunnelboormachine met het boren van de eerste tunnelbuis. De contouren van de bouwkuip bij de startschacht zijn al duidelijk zichtbaar. De komende tijd wordt de bouwkuip ontgraven, zodat de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden in de ondergrond weer zichtbaar worden. Na de ontgraving worden de betonnen vloeren en wanden gestort. Het witte gebouw links op de foto is het informatiecentrum voor de RijnlandRoute, dat in september 2018 wordt geopend.

Ontvangstschacht. Na een reis van 2,2 kilometer komt de tunnelboormachine weer boven in de ontvangstschacht. Op deze plek gaat de boortunnel over in de verdiepte ligging van circa 1 km

Aquaduct Veenwatering. Om de bouw van het aquaduct bij de verdiepte ligging N434 ter hoogte van de Veenwatering mogelijk te maken, moest de Veenwatering een stukje worden verlegd. Zodra het aquaduct klaar is, kan de watergang zijn normale weg weer vervolgen. De komende weken wordt aan deze zijde gestart met de ontgraving voor de verdiepte ligging.

Bij knooppunt Ommedijk wordt straks de N434 aangesloten op de A44. Waar het zand is aangebracht, wordt de verdiepte ligging van de N434 gebouwd. Op het verst gelegen zandplateau bevindt zich de ontvangstschacht. De tunnelboormachine komt hier in het najaar van 2019 aan na het boren van de 1e tunnelbuis.

Knooppunt Ommedijk. Om het nieuwe knooppunt Ommedijk te bouwen, wordt de A44 op dit deel tijdelijk een stukje verlegd. Met deze zogeheten bypass kan het verkeer doorgang vinden tijdens de bouw.

Een zijaanzicht van de ontvangstschacht, de verdiepte ligging, knooppunt Ommedijk en de A44.

De A44 vanaf knooppunt Ommedijk richting aansluiting Leiden-West, met de aansluiting op de nieuwe N434.

Brug Oude Rijn. Dit voorjaar is gestart met de bouw van de nieuwe brug over de Oude Rijn, voor de verbreding van de A44. Het beton voor de eerste pijlers is gestort. Er worden 2 landhoofden gebouwd en 9 pijlers, waarvan 2 op het water. Na de bouw van de pijlers en de landhoofden worden vanaf eind augustus de liggers geplaatst. Medio 2019 is de brug over de Oude Rijn klaar.

Leiden-West. Voor de reconstructie van aansluiting Leiden-West worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Een foto van de A44 vanaf aansluiting Leiden-West richting knooppunt Ommedijk.