Bekijk hier de tweede bouwupdate van de aanleg van de RijnlandRoute. Met luchtfoto´s van het gebied rondom de A4, de A44 en de nieuwe N434, inclusief de start- en ontvangstschacht.

Fotografie: Skeye

Luchtfoto knooppunt Ommedijk

Knooppunt Ommedijk is de plek waar straks de N434 aansluit op de A44. Waar het zand is aangebracht, wordt de verdiepte ligging van de N434 gebouwd. Op het verst gelegen zandplateau wordt de ontvangstschacht voor de tunnelboormachine gebouwd. De tunnelboormachine komt hier in het najaar van 2019 aan na het boren van de 1e tunnelbuis.

Luchtfoto startschacht en knooppunt Ommedijk

Startzone: op deze plek wordt de startschacht gebouwd. Hier vandaan begint vanaf juni 2019 de tunnelboormachine met het boren van de 1e tunnelbuis. Op het voorste zandplateau worden de voorbereidingen getroffen voor de flyovers, waarmee de aansluiting wordt gemaakt tussen de A4 en de nieuwe N434.

Startschacht vanaf boven

De startschacht van dichtbij. Het voorstel deel van de bouwkuip is gemaakt met diepwanden. Dat zijn betonnen wanden die worden aangebracht tot een diepte van ca. 30 meter onder de grond. Het resterende deel van de bouwkuip bestaat uit damwanden. Wanneer de wanden klaar zijn, worden funderingspalen aangebracht om ervoor te zorgen dat de vloer van de startschacht en de tunnel niet opdrijft. Vervolgens wordt de bouwkuip ontgraven en worden de betonnen vloeren en wanden gestort. Op deze locatie komt straks ook het informatiecentrum voor de RijnlandRoute.

Luchtfoto ontvangstschacht

De ontvangstschacht van de tunnelboormachine. Op deze plek gaat de boortunnel van 2,2 kilometer lang over in de verdiepte ligging van ca. 1 kilometer.

Luchtfoto viaduct over de Meerburgerwatering

Het viaduct over de Meerburgerwatering bij afrit 7 Zoeterwoude op de A4 wordt verbreed. De verbreding is nodig omdat er deze zomer een extra rijstrook wordt gemaakt op de A4. Zo kan het extra verkeer beter worden afgewikkeld.

Luchtfoto Leiden-West

Voor de reconstructie van aansluiting Leiden-West worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Luchtfoto brug Oude Rijn

De busbrug over de Oude Rijn is vorig jaar gesloopt, waarbij een deel is gesloopt met behulp van verhoogde luchtdruk. Dit voorjaar is gestart met de bouw van de nieuwe brug over de Oude Rijn, voor de verbreding van de A44. Op dit moment worden de funderingspalen aangebracht. Na de zomer worden de liggers erin gehesen en daarna volgt de afbouw met onder meer het wegdek. In het voorjaar van 2019 is de brug gereed.

Luchtfoto knooppunt Ommedijk

Om het nieuwe knooppunt Ommedijk te bouwen, wordt de A44 op dit deel tijdelijk een stukje verlegd. Met deze zogeheten bypass kan het verkeer doorgang vinden tijdens de bouw.

Luchtfoto aquaduct Veenwatering

Om de bouw van het aquaduct bij de verdiepte ligging N434 ter hoogte van de Veenwatering mogelijk te maken, moest de Veenwatering een stukje worden verlegd. Op deze manier ontstaat ruimte om het aquaduct te bouwen. Zodra het aquaduct klaar is, kan de watergang zijn normale weg weer vervolgen.

Luchtfoto knooppunt Hofvliet

Knooppunt Hofvliet: op deze locatie wordt straks de aansluiting gemaakt tussen de A4 en de nieuwe N434.

Luchtfoto aansluiting Leiden-West

De A44 vanaf aansluiting Leiden-West richting knooppunt Ommedijk (net voorbij het Valkenburgse Meer).

Luchtfoto A44

De A44 gezien vanaf knooppunt Ommedijk richting aansluiting Leiden-West, met de aansluiting op de nieuwe N434.