Bekijk hier de eerste bouw-update van de aanleg van het eerste deel van de RijnlandRoute. Met foto´s van de werkzaamheden bij de A4, A44 en de voorbereidingen voor de boortunnel en verdiepte ligging van de nieuwe N434.

Fotografie: Vincent Basler.

Graven diepwanden voor de startschacht. In juni 2019 start hier de tunnelboormachine met het boren van de tunnel richting de A44.

Aanbrengen zandpakket voor de fly-overs toekomstig knooppunt Hofvliet A4. De bouw van de fly-overs start najaar 2018.

Verbreding viaduct afrit 7 A4 (Zoeterwoude) over de Meerburgerwatering.

Bouw brug Oude Rijn, op de plek van de oude busbrug op de A44. In het voorjaar van 2019 is de brug klaar.

Aanleg bouwweg tussen A44/ontvangstschacht en voorbereidingen aanleg verdiepte ligging/aquaduct Veenwatering. Hiervoor wordt de Veenwatering tijdelijk verlegd.