Bekijk hier de eer­ste bouw-upda­te van de aan­leg van het eer­ste deel van de Rijn­land­Rou­te. Met foto´s van de werk­zaam­he­den bij de A4, A44 en de voor­be­rei­din­gen voor de boor­tun­nel en ver­diep­te lig­ging van de nieu­we N434.

Foto­gra­fie: Vin­cent Basler.

Gra­ven diep­wan­den voor de start­schacht. In juni 2019 start hier de tun­nel­boor­ma­chi­ne met het boren van de tun­nel rich­ting de A44.

Aan­bren­gen zand­pak­ket voor de fly-overs toe­kom­stig knoop­punt Hof­vliet A4. De bouw van de fly-overs start najaar 2018.

Ver­bre­ding via­duct afrit 7 A4 (Zoe­ter­wou­de) over de Meerburgerwatering.

Bouw brug Oude Rijn, op de plek van de oude bus­brug op de A44. In het voor­jaar van 2019 is de brug klaar.

Aan­leg bouw­weg tus­sen A44/​ontvangstschacht en voor­be­rei­din­gen aan­leg ver­diep­te ligging/​aquaduct Veen­wa­te­ring. Hier­voor wordt de Veen­wa­te­ring tij­de­lijk verlegd.